PROJELER

PROJELER

Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın “Sözleşme Makamı” olarak yer aldığı, Hacettepe Üniversitesi ve Yenimahalle Belediyesi ortaklığınca Ostim Sanayici ve İş adamları Derneği (OSİAD) tarafından yürütülen Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi isimli projemiz ile, Şiddet gördüğünü beyan eden, Kadın Sığınma Evi, Baro ve Şiddet Önleme ve İzleme (ŞÖNİM) e kayıtlı kadınlar arasından seçilen 50 kadına; kaynakçılık, plastik enjeksiyon ve lojistik eğitimleri verildi. Aynı zamanda hedef grup olan bu 50 Kadın, Psikolog eşliğinde terapi alarak yaşamlarını olumsuz olarak etkileyen duygu ve düşüncelerini iyileştirme, hayata pozitif yaklaşabilme ve karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilme yetilerini öğrenmeleri konusunda kişisel gelişim eğitimleri tamamlanmış ve %20 sinin istihdamı sağlanmıştır.

Proje paydaşımız olan Hacettepe Üniversitesi Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji Bölümü hocalarından Şiddet konusunda eğitim alan bir eğitici takımı oluşturulmuştur. Ayrıca ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) eğitim takımımıza ek eğitimler vererek projemize destek vermiştir. Eğitimleri tamamlanan eğitici takımımız ile sanayi bölgelerindeki firma çalışanlarına, Kadına Yönelik Şiddet ve aile içi şiddet, Türkiye ve Dünyada kadına yönelik şiddet, Toplumsal cinsiyet eşitliği, hak nedir, başvuru merkezleri nerelerdir, şiddet üzerine kanunlar nelerdir, kimleri ve hangi konuları kapsar gibi konularda toplumsal duyarlılık kazandırıcı ve çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik seminerler vermektedir. İşletmelerde verilecek eğitimler sonucu toplumsal farkındalığın gelişmesi için Kadın dostu işletme sertifikaları hazırlanmıştır. Seminerleri alan tüm firmalara bu sertifikalar teslim edilmektedir. Bu sertifikaların ve eğitimlerin yerel ve ulusal çapta diğer işletmelere örnek olması beklenmektedir. Kadın Dostu İşletmeler, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) kayıtlarında resmi olarak yer almıştır.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.sanayidekadineli.com web sitesinden ulaşılabilir.

Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi

OSİAD, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin artırılmasını amaçlayan ve Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi\” projesine dahil olarak, projenin Ostim’deki ayağını oluşturan kurumlar arasında yer aldı. Alman Teknik İş birliği (GTZ) projesinde desteklenecek alan Ostim’de Metal İşleme Sanayi/Yan Sanayi Talaşlı İmalat ve Metal Şekillendirme olarak belirlenmiştir.

WIFI Projesi

OSİAD, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin artırılmasını amaçlayan ve Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi??? projesine dahil olarak, projenin Ostim’deki ayağını oluşturan kurumlar arasında yer aldı. Alman Teknik İş birliği (GTZ) projesinde desteklenecek alan Ostim’de Metal İşleme Sanayi/Yan Sanayi Talaşlı İmalat ve Metal Şekillendirme olarak belirlenmiştir.

Gazi Teknopark A.Ş

Kurucu ortağı olduğumuz Gazi Teknopark, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerin iş birliği sağlayarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadı ile kurulmuştur.

Batıkent Toplum Merkezi Projesi

Batıkent ve Ostim’li çocuk, genç ve kadınlara yönelik geliştirici, destekleyici, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı arttırıcı, eğitim, sanat, kültür ve sosyal hizmet faaliyetlerini başlatmak ve uygulamak amacıyla “Batıkent Toplum Merkezi” kurulmasına ve Batıkent Kültür Eğitim Vakfı, ÇYDD Çankaya Şubesi ve OSİAD birlikteliğinde, merkezin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalanmış ve kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Projesi – Leonardo da Vinci – (T-TrainSME)

Çok Küçük ve Küçük Ölçekli KOBİ’lerin İnovasyon ve Mesleki Eğitim Projesi, Proje Koordinatörlüğünü Gazi Üniversitesi yürütmüştür.2008-2010 yılları arasında sürmüş olan projemizde 4’ü yabancı (Avusturya, İtalya, Letonya, Slovakya) olmak üzere 8 ortaklı proje başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.