OSİAD

Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçme Teknikleri Eğitimi

OSİAD Akademi ve İŞİM Kümelenmesi iş birliği ile düzenlenen KALİTE KONTROL VE BOYUTSAL ÖLÇME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 24-25 Ekim 2023 saat 09.30-16.30 saatleri arasında (2 gün) eğitmen Timur YERLİKAYA tarafından OSİAD Eğitim Salonunda gerçekleştirilecektir.
Bilgi için : 312 354 4747-48-49

Eğitimin içeriği:
• Ölçme ve kontrolün tanımı, önemi ve gerekliliği
• Ölçme birimlerini tanıma- Metrik ölçüm sistemindeki 7 temel ölçü birimi ve bazı türetilmiş birimler.
• Temel Ölçme- kontrol, alet ve araçlarını tanıma, seçme ve kullanma
• Gereksiz ölçümler yapmamak, dolayısıyla ölçme maliyetlerini artırmamak için teknik resimleri doğru okumak, kontrol edilecek nitelikleri doğru belirlemek.
• Teknik resim bilgilerinden yola çıkarak en uygun ölçüm föyünü hazırlamak.
• Boyut toleranslarının kontrolünde 1/10 prensibine göre uygun ekipmanın seçimi ve ölçüm belirsizliği kavramı.
• Geometrik toleranslar ve konum toleransı doğrulanmasında temel yöntemler ve CMM.
• Yüzey pürüzlüğü, kaynaklı imalatlarda boyutlandırma ve ölçüm ve diğer görsel kontrollerle ilgili örnek bilgiler.
 
Uygulama:
• Teorik anlatım
• Sınıf içinde pratik uygulama
• Uygulama becerisini geliştirme

Amaç ve hedef:
• Ölçme ve kontrolün önemini ve gerekliliğini öğrenecekler
• Boyutsal kontrollerde kullanılan temel ölçme ve kontrol aletlerini tanıyacak ve bakımını yapabilecekler,
• Yarı bitmiş ve bitmiş ürünlerin, resme uygunluğunu kontrol etme, doğrulama ve sonuçları kayıt altına alma metotlarını öğrenecekler,
• Ölçme ve kontrol alet ve araçlarını doğru seçme, doğru kullanma, ölçüm sonuçlarını kayıt altına alma, değerlendirme, parçanın resme uygunluğunu onaylama uygulamalarını yapacak, bu alanda bilgi ve beceri kazanacaklar.
• Öğrendiklerini, etkin uygulama ve öğretebilme, kendilerini bu alanda daha da geliştirebilme becerisi kazanacaklar

Hedef kitle
• Üretim elemanları
• Kalite kontrol elemanları
• Üretim ve kalite kontrol birimlerinde görevlendirilecek elemanlar