Tarihçe

Tarihçe

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği, 1991 yılında 16 sanayicinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
 
Amaç; T.C Anayasasının öngördüğü prensipler ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren, bölgesel kalkınma yoluyla topyekün kalkınmayı amaçlayan, teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferleri sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlayan yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmamıza uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaya yönelik, sivil toplum örgütü olma özelliğine sahip, ülke menfaatleri çerçevesinde topluma hizmet ve üyelerine bilgi sağlamak ve ulusal çıkarlarımıza uygun çağdaş ve demokratik ülkelerin aynı paraleldeki mesleki kuruluş ve diğer uygun örgütleri arasında, dünya çapında dostluk ve iletişimler kurmak yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği ile birlik ve beraberlik olgusunu, hiçbir kişisel çıkar ve menfaat gözetmeksizin geliştirmek amacı ile Ostim ve çevresi Sanayici ve İş Adamları olarak hizmet vermektir.