OSİAD Üyelik Koşulları

ÜYELİK KOŞULLARI ve ÜYELİK FORMU

OSTİM SANAYİCİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ

ÜYELİK BAŞVURU KOŞULLARI

1. Dernek Tüzüğü şartlarına uymayı kabul etmek,

2. OSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış firma faaliyet alanını ve Derneğimize üye olma isteğini belirten imzalı dilekçe,

3. Derneğimizden edinilen formun doldurulması,

4. Kurum Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı,

5. Aidat Miktarının elden veya Banka havalesi ile yatırılması, (Giriş aidatı 3.000,00 TL – Aylık aidat 250,00 TL olmak üzere Yıllık 3000 TL)

6. Başvuru evraklarının elden teslim edilmesi,

7. Üye Başvuru Formunun Yönetim Kurulu tarafından onaylanması.

Hesap no: T. İşbankası Ostim Şubesi 4259 – 211403       –       IBAN TR390006400000142590211403