OSİAD Kuruluşları

OSİAD KURULUŞLARI

OSİAD A.Ş.
  
Başkanlığını Akman KARAKÜLAH yürütmektedir.
 
OSİAD A.Ş, 1998 yılında kuruldu. Bu güç birliğinin temel ilkeleri tabandaki atıl ve dağınık sermayeyi bir araya getirmek, sermayeyi tabana yaymak, küçük tasarruf sahiplerini yatırıma yöneltmek, ortakların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri büyük yatırımları birlikte yapmak, yatırım yapılan bölgelerde halkla bütünleşmek ve halkın refah seviyesini yükseltmek, yapılacak her türlü yatırımın insana ve doğaya saygı temelinde yapılmasını ön koşul saymak, yönetimde demokratik olmak ve fikri birlikteliği Türkiye’nin çağdaş geleceği üzerine kurmak, çok sektörlü ve çok ortaklı birlikteliği sağlamaktır.
 
Bu şirketin, hizmet sektörüne yönelik faaliyetleri vardır.
 
Ostim’deki en temel sorunlardan birinin kalite ve standardizasyon sağlamak olduğu gerçeğinden hareketle, öncelikle firmalara kalite belgesi eğitimi vermektedir.
 
Bugüne kadar 35 firmaya MGSE Limited Şirketi işbirliği ile ISO 9001:2000, ISO 14000, HACCP Gıda Güvenliği, OHSAS 18000 Kalite Güvence Sistemleri’nin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim verdi.
 

OSİAD A.Ş’nin sigortacılık sektöründe de faaliyeti bulunmaktadır. Aykan Sigorta ile ortaklığı bulunan OSİAD A.Ş, kendine yeterli bir ticari kuruluştur. Bunun kanıtı da, Eskişehir Yolu’nda 230 dönüm arsaya sahip olmasıdır.

OSİAD A.Ş. Web sayfası için tıklayınız.

ANADOLU OSB
 
Başkanlığını Hüseyin Kutsi TUNCAY yürütmektedir.
 
Anadolu OSB; Küçük ölçekli işletmelerin orta ve büyük işletmelere dönüşme sürecinde kuluçka merkezi misyonuyla kurulan Anadolu OSB, Ostim OSB’de faaliyet gösteren küçük işletmelerin üretim kapasitelerini arttırma ve yatırım alanlarını büyütme taleplerine cevap verebilmek amacıyla OSİAD’ın öncülüğünde kuruldu.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan OSB kurma yetkisini alan Anadolu OSB, Ankara-Temelli-Malıköy mevkiinde 2500 hektarlık sanayi alanının tam ortasında 640 hektarlık OSB alanının 300 hektar olarak belirlenen ilk etabıdır.
 
Tüzelkişiliği onaylanan ve 15 bin kişiyi istihdam etmesi planlanan Anadolu OSB’de orta ölçekli yaklaşık 300 işletme yer alacak.
 
ASO ve Başkent OSB arasında konumlanan Anadolu OSB, enerji, su, yol ve altyapı sorunu olmayan ve dünya standartları niteliklerine sahiptir ve KOBİ’lerin yurtdışındaki rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlamak istemektedir.
 
 
 
S.S. OSİAD Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
 
Başkanlığını Ahmet Şevki OĞAN yürütmektedir.
 
Kooperatif, 2 Haziran 1997’de kuruldu.
 
Üyelerinin isteği doğrultusunda oluşturulan kooperatifin şu anda 100 paylı 60 ortağı bulunuyor.
 
Kooperatif, sanayi bölgesi olarak tahsis edilen Eskişehir Yolu’nda arazi satın aldı.
 
Arazinin satın alınmasının ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuran kooperatif, organize sanayi bölgesi kurmak istediğini bildirdi.
 
Kooperatifin Sanayi Bakanlığı ile görüşmeleri sürerken Anadolu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti oluşturuldu.
 
Anadolu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti’nin kuruculuğunu OSİAD Toplu İşyeri Kooperatifi ve OSİAD oluşturdu.
 
Kooperatif ve Anadolu OSB şu anda iki ayrı tüzel kişilik olarak devam ediyor.
 
 
S.S. Ortabüyüklükte Sanayi Toplu İşyeri  Yapı Kooperatifi
 
Başkanlığı Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU Yürütmektedir.
 

Anadolu OSB kapsamında kurulmuş olan kooperatifimiz organizenin 70 ortak, 100 pay ile en büyük iştirakçilerinden biridir. %20 oranında hissedarıdır. Mütevelli heyetinde üç kişi ile, yönetim kurulunda da bir kişi ile temsil edilmektedir.

  İÇASİFED

Başkanlığını Nihat GÜÇLÜ yürütmektedir.

OSİAD, küçük sermayenin örgütlenmesi, SİAD’ların daha etkili bir güç olabilmesi amacıyla SİAD birlikteliklerini önemsedi. SİAD’ların bir araya gelmesi, yapıları itibariyle güçsüz durumdaki KOBİ’lerin seslerini duyurabilmesi için gerekliydi.

Medeni Kanun’da yapılan ve federasyonlaşmaya olanak veren yasal değişikliklerden sonra, güçlü SİAD örgütlenmesi için itici bir kuvvet oluşturan OSİAD, Ostim, Akyurt, Sincan, Nevşehir, Karaman, Sivas, Kayseri,  Kazan, Develi, Konya, illerindeki işadamı örgütleriyle (SİAD) İÇASİFED İçanadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’nu kurdu.

Başkanlık görevini OSİAD yürütmektedir. Bugün federasyon yapısı ve SİAD’lar içerisinde en büyük ağırlığı OSİAD oluşturmaktadır.