Dernek Yapısı

DERNEK YAPISI

1. Genel Kurul
 
OSİAD üyelerinden oluşan ve dernekler kanunu ve ana tüzük çerçevesinde en yüksek karar organıdır.  İki yılda bir Şubat ayında toplanarak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile yedek üyelerini seçer.
 
2. Yönetim Kurulu
 
Bir başkan, iki başkan vekili ve sekiz üye olmak üzere onbir kişiden oluşur.  Genel kurul kararlarının uygulanmasının yanı sıra, derneğin güncel işbirliği ile ilgili kararlarını alır ve memurları vasıtası ile bu kararları uygulatır.
 
3. Denetim Kurulu
 
Üç asil ve üç yedek üyeden oluşup yılda en az üç kez denetleme yapar ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirerek raporu Genel Kurul’a sunar.
 
4. Onur Kurulu
 
Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç üyeden oluşur.
 
Genel Sekreterlik
 
Genel Sekreter derneğin en üst derece memurudur.  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca alınan kararları Yönetim Kurulu Başkanı’nın talimatları doğrultusunda çalışanlar ile birlikte uygular.