100. YIL CUMHURİYET KONSERİMİZ, NİCE 100 YILLARA

100.yıl Cumhuriyet Konserimizi büyük bir cosku ile kutladık,nice 100 yıllara...