OSİAD

EYT, Sanayiye Darbe Vurdu

Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci EYT düzenlemesi ile usta nezdinde tecrübe ve birikimin kaybolduğunu belirtti

 Sanayiye Darbe Vurdu: Ekinci, herkesin mühendis olması gerekmediğini, teknik elemana daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Meslek lisesi aslında bizim milli meselemiz oldu. Artık meslek erbabı yetişmiyor. Durum böyle iken EYT ile de tecrübeli bir kuşak üretim dışına çıktı” dedi.

 Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, uzun zamandır zaten vasıflı eleman bulma konusunda sıkıntı çeken sanayinin, EYT düzenlemesi ile ustaların nezdinde tecrübesini, birikimini kaybettiğini söyledi. Ekinci, “EYT sonrası  kesimi telafi edilmesi zor bir şekilde nitelikli istihdam kaybına uğradı. Vasıflı eleman sorunu, alarm verici boyutta” dedi.

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, EYT düzenlemesi çıkmadan önce kademeli bir geçişin yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını anlattı. Özel sektörün uzun zamandır nitelikli eleman sorununu gündeme getirdiğini, “meslek lisesi memleket meselesi” sloganıyla itibarı kaybolan meslek liselerinin önemine dikkat çektiğini ifade eden Ekinci, herkesin mühendis olmaya özendirildiğini oysa teknik elemana daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu bakış açısının değişmemesi halinde Türkiye’deki işsizlik sorununun giderek daha çok büyüyeceğini ifade eden Ekinci, “Artık meslek erbabı yetişmiyor. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için artık organize sanayi bölgelerimiz meslek liseleri açıyor. Ancak bu yöntem de eleman sorununu tam olarak çözemez. Meslek liselerinin mutlaka eski cazibesine kavuşturulması gerekiyor. Aslında meslek lisesi bizim milli meselemiz olarak ele alınmalı” dedi.

Şu anda sanayideki nitelikli elemana duyulan ihtiyaç had safhaya ulaştığını ifade eden Ekinci, EYT düzenlemesinin rolüne dikkat çekti. EYT’nin işverenleri finansman yönünden zorladığını ama en önemlisi nitelikli eleman açığını artırdığını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

“Bizim aksaçlılar olarak ifade ettiğimiz ustalarımız, EYT ile emekli olunca sanayi büyük bir tecrübe kaybına uğradı. Ostim’deki işletmelerimizin her biri bu açığı gidermek için uğraşıyor ancak üstesinden gelemiyor. Gördüğümüz kadarıyla e+mekli olanlar kayıt dışına çıktı ve hizmet sektörüne yöneldi. Bunlar, sanat okullarından yetişmiş, 45-55 yaş arası insanlardı ve sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahipti. Şimdi bu ustalar yok ve onların yarattığı boşluğu doldurmak henüz mümkün olmadı. Açığı kısa vadede kapatmak kolay değil ama belki beceri geliştirme programlarını acilen devreye sokmak gerekir.”