ASO 1. OSB - MODEL FABRİKA'YI ZİYARET ETTİK

Süleyman Ekinci Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerimiz ile ASO 1.OSB yi ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Derneğimiz üyesi, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Serdar Tütek bölge hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. “Model Fabrika” ile Yalın Üretim’in verimliliği nasıl arttırdığını sanayicilerimize anlattıklarını ifade eden Tütek, Derneğimiz ile her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. Bilgilendirmeleri ve nazik misafirperverliklerinden dolayı ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Serdar Tütek’e, Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya’ya, Eğitim İştirakleri Direktörü Levent Sari’ye ve diğer idari yetkililere teşekkür ediyoruz.

 

ASO 1. OSB Model Fabrika Hakkında Genel Bilgilendirme

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı eylemleri kapsamında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ASO ve ASO 1. OSB işbirliğinde “Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi Projesi” olarak sanayicilere verimlilik ve dijital dönüşüm yetkinliklerinin kazandırılması amacıyla hizmet vermek üzere ASO tarafından kurulan bir hizmet merkezidir. 

Merkez, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Merkezin başlıca hizmet kolları: 

1- Farkındalık artırıcı seminerler 

2- Deneyimsel Eğitimler

3- Öğren Dönüş Programları 

4- Üniversiteler ve Teknoloji Grupları ile tümleşik projeler geliştirmektir.

Merkezde şu an dijital kurulum çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar Ankara’nın farklı Sanayi bölgelerinden, farklı iş kollarında ve farklı ölçeklerde 110 Firma ve 300’ e yakın katılımcıya bir günlük fragman (deneyimsel tanıtım) eğtimleri verilmiştir. 5 ana Modül altında 28 Konu başlığından oluşan zengin “Yalın Üretim” müfredatından birkaç konunun örneklendiği bir günlük bu eğitimlerle Model Fabrika konsepti ve diğer eğitim-danışmanlık kurumlarından farkı işletme sahipleri ve üst düzey yöneticilerine deneyimleterek gösterilmiştir. Firmaların Deneyimsel eğitimlerde elde ettikleri bilgi ve kazanımları kendi sahalarında uygulamaya geçirecekleri Öğren - Dönüş pilot uygulaması için de firma ziyaretleri devam etmektedir. Bu ziyaretler sonucunda Model Fabrika ile çalışmaya istekli, gelişme potansiyeli yüksek,  değişim altyapısına sahip 8 firma seçilecek ve Model Fabrika danışmanları koçluğunda 4 aylık dönüşüm program uygulanacaktır.

Ankara başta olmak üzere tamamen KOBİ’ lerin önünü açmak ve rekabetçiliklerini güçlendirmek için yola çıkan Model Fabrika kar etmeyi değil, kar ettirmeyi hedefleyen bir iktisadi teşekkül olarak 1yıl içinde kurumsallaşmasını tamamlamayacak ve Sanayinin yoğun olduğu diğer illerimizde açılacak Model Fabrikalar için de bir örnek teşkil edecektir.